Praktische zaken

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars heeft de psychologenpraktijk Yalcin een overeenkomsten afgesloten. Dat betekent dat de kosten rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekeraar. De tarieven voor de geleverde zorg worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en jaarlijks bijgesteld. Per januari 2022 is het Zorg Prestatie Model ingegaan. Het zorgprestatiemodel is de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent dat de gemaakte kosten maandelijks gefactureerd kunnen worden. Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel kunt u lezen op www.zorgprestatiemodel.nl.

Niet alle diagnoses komen voor vergoeding in aanmerking (o.a. partner relatieprobleem, aanpassingsstoornis, e.d.). De gemaakte kosten voor deze diagnoses kunt u eventueel zelf betalen.
Tevens geldt er een verplicht eigen risico bij uw zorgverzekering van € 385,- Dit kan per verzekerde en zorgverzekering verschillen. De eerste € 385,- aan alle gemaakte zorgkosten betaalt u altijd zelf.
Indien u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, waar vooralsnog geen overeenkomst mee gesloten is, krijgt u minder vergoed. Ook in dit geval kan de facturering per maand lopen.
Het vergoedingspercentage is afhankelijk van uw zorgpolis. U wordt geadviseerd hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de financiële consequenties voor uw persoonlijke situatie. Dit is afhankelijk van uw type polis (naturapolis, restitutiepolis).

U kunt de kosten ook zelf betalen.

Indien er geen sprake is van een vermoedelijke ‘stoornis’ of klachten welke buiten het basispakket vallen (zie onverzekerde zorg OZP) kunt u een afspraak maken voor een enkel consult zonder verwijsbrief. De kosten zullen volgens het NZa Tarief worden berekend.

Gecontracteerde zorg

Psychologenpraktijk Yalcin heeft per 01-01-2020 bijna met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit houdt onder meer in dat een vastgesteld percentage van de door de NZA genormeerde vergoeding, na behandeling aan de praktijk wordt uitgekeerd. Voor de contracteringsafspraken en vergoedingen kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar omdat er naast contracteringsafspraken ook polisvoorwaardeb zijn die per persoon verschillend kunnen zijn.

Ongecontracteerde zorg

Psychologenpraktijk Yalcin heeft met bijna alle verzekeraars een contract afgesloten. Mocht het zo zijn dat er geen contract is afgesloten met uw verzekeraar, betekent dit dat u (deels)de kosten zelf moet betalen voor een behandeling. U kunt het factuur vervolgens naar uw zorgverzekeraar sturen die conform polisvoorwaarden een bepaalde vergoeding zal geven. Dit proces kan worden overgenomen door de praktijk door een Akte van Cessie. Hiermee geeft u psychologenpraktijk Yalcin toestemming om de rekening rechtstreeks in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Annuleringen

Een gemaakte afspraak kunt u minimaal 24 uur vooraf telefonisch kosteloos annuleren (niet in het weekend). Bij een late annulering (binnen 24 uur) of ‘no-show’ wordt een tarief van € 65,- in rekening gebracht. Het komt nogal eens voor dat men bijvoorbeeld de afspraak vergeet of op het laatste moment de afspraak wil verzetten. De voor u gereserveerde tijd, kan dan niet meer voor een andere behandeling worden gebruikt. De betreffende behandelaar mag deze tijd niet declareren bij de zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor een verzuimnota. Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Mocht u verhinderd zijn om op de praktijk locatie te komen, dan is een telefonisch consult mogelijk tijdens de gereserveerde tijd.