Aanmelden / Verwijzen

Psychologenpraktijk Yalcin is een praktijk waar behandelingen worden aangeboden die binnen de Generalistische Basis GGZ vallen, voor volwassenen vanaf 18 jaar.  

U kunt zich, rechtstreeks of via de huisarts aanmelden. Een verwijsbrief is niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor de declaratie van de kosten bij uw zorgverzekeraar.

De verwijzing dient minimaal aan de volgende criteria te voldoen:

 • datum verwijzing 
 • naam, adres, functie en AGB-code verwijzer
 • handtekening en/of stempel van de verwijzer
 • gegevens cliënt (naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering) 
 • een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM5-classificatie
 • een gerichte verwijzing naar de GBGGZ 

Inclusie criteria
Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen aangemeld worden. 

 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ADD
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Milde tot matige Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aanpassingsstoornissen (behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)

Voor kind en Jeugd problematiek heeft de psychologenpraktijk Yalcin geen contracten met de Gemeentes. U kunt na toestemming (beschikking) van uw gemeente wel terecht voor behandeling. Informeer hierover bij uw eigen Gemeente.

Exclusie criteria
Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen niet bij Psychologenpraktijk Yalcin worden behandeld:

 • Psychotische stoornissen anders dan Schizofreniespectrum stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis
 • Verstandelijke beperking
 • Eetstoornissen
 • Relatieproblematiek
 • Forensische zorg

Actuele wachttijden per februari 2023
Wachttijd intake: 6 weken
Wachttijd behandeling: 3 weken

Exclusie criteria
Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen niet bij Psychologenpraktijk Yalcin worden behandeld:

Psychotische stoornissen anders dan Schizofreniespectrum stoornissen

 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis
 • Verstandelijke beperking
 • Eetstoornissen
 • Relatieproblematiek
 • Forensische zorg 

Actuele wachttijden per februari 2023 
Wachttijd intake: 6 weken
Wachttijd behandeling: 3 weken