Behandeling

Aanmelding

Intake

Behandeling

Betrekken van uw systeem

Dossier

Gegevens uitwisseling met de huisarts

E-health

Diagnoses

Behandelvormen

Crisis

Opbouw behandeling

Aanmelding
U dient voor een aanmelding eerst contact te zoeken met uw huisarts om uw klachten te laten beoordelen hoe zwaar uw klachten zijn en of u in aanmerking komt voor een behandeling. Middels een verwijsbrief van de huisarts wordt u aangemeld bij onze praktijk voor een BGGZ behandeling; dit betreft een behandeling van licht tot matig van aard (maximaal 10-12 gesprekken). Bij vermoeden van een langdurige traject wordt u doorverwezen naar een ander collega. Dit wordt uiteraard eerst met u besproken. Zodra u beschikt over een verwijsbrief, kunt u zich telefonisch of per email aanmelden bij de praktijk. Uw huisarts kan de verwijsbrief ook opsturen naar de praktijk; in dat geval wordt u gebeld voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Intake

Dit is het intakegesprek, bedoeld om uw problemen en psychische klachten in kaart te brengen. Op grond hiervan wordt er een diagnose gesteld en een plan van aanpak gemaakt (de behandelplan). Met u wordt de behandelplan, de diagnose en de verschillende behandelmethoden besproken. Samen wordt gekozen voor een doel en het behandeltraject dat wordt ingezet.

Behandeling

De behandeling start met het formuleren van behandeldoelen en op welke manier u de doelen kunt bereiken. Dit wordt vastgesteld in een behandelplan die met u wordt besproken. Middels een behandelmethode wordt er gedurende de behandeling gewerkt aan het behalen van de doelen. Ftf contacten kunnen gevarieerd worden door E- health behandelingen (zie E-health).
Het verloop van een behandeling wordt gedurende de behandeling regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Een onderdeel van de behandeling is de terugvalpreventie.

Betrekken van uw systeem
In veel gevallen is het betrekken van familie of naasten bij uw behandeling van groot belang om uw klachten beter te begrijpen. Daarom worden indien nodig uw naasten uitgenodigd voor een of meerdere gesprekken.

Dossier

Met uw toestemming houden wij een dossier met daarin alle gegevens over uw behandeling.
Na de intake of gedurende de behandeling heeft u altijd recht op informatie en inzage mogelijkheid in uw dossier bijv. over de diagnose, behandelvoorstel en evt. andere behandelmogelijkheden. Uw dossier wordt minstens 15 jaar bewaard. Mocht u ervoor kiezen om uw dossier te laten vernietigen, kunt u een schriftelijke verzoek indienen bij de praktijk.

Gegevens uitwisseling met de huisarts

Na de intake en bij het afsluiting van uw behandeling wordt uw huisarts schriftelijk geïnformeerd over uw klachten, de gestelde diagnose, het behandelplan en het therapieresultaat.
Indien nodig wordt er ook bij de aanmelding, de intake of tijdens het behandeltraject contact gezocht met uw huisarts; voor advies en consultatie, voor als er medicatie is geïndiceerd of als u meer of andere zorg nodig heeft. Ook wordt de huisarts geraadpleegd voor advies bij co-morbide lichamelijke klachten/aandoeningen.
Als u geen toestemming geeft voor informatie uitwisseling met uw huisarts, kunt u dit bij de intake kenbaar maken.

E- Health
Naast de face to face behandelcontacten met uw behandelaar biedt de praktijk de mogelijkheid voor een E- health behandeling, oftewel behandelcontacten via internet. Dit kan dienen ter ondersteuning van uw behandeling die u volgt. De praktijk maakt gebruik van de online behandelmethoden van Embloom. Uw behandelaar kiest dan een behandelprogramma waarin uitleg wordt gegeven over uw klachten. Daarnaast wordt u uitgenodigd om vragenlijsten (bij aanvang en na afloop van een behandeling) in te vullen, om opdrachten te maken of informatieve filmpjes te bekijken. Ook kunt u via deze weg contact houden met uw behandelaar. Embloom is een goed beveiligd programma en voldoet aan de privacy wet.

Diagnoses 

Psychologenpraktijk Yalcin werkt volgens de erkende GGZ standaarden.
Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces; de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen.
Voor de volgende klachten of problemen kunt u terecht binnen Psychologenpraktijk Yalcin.

Als u op de klacht/het probleem klikt komt u op de site van de GGZ standaarden waar u meer informatie kunt vinden over de klacht. Daarnaast kunt u www.huisarts.nl of www.nedkad.nl raadplegen voor meer informatie over klachten.

 

Deze lijst is niet volledig, ook met andere psychisch gerelateerde klachten kunt u voor overleg contact zoeken met de praktijkhouder.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie is voor uiteenlopende psychische klachten bewezen effectief gebleken. Cognitieve gedragstherapie kan zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten.

Gezins- en Relatietherapie

Relatietherapie kan behulpzaam zijn bij partnerrelatie problemen, maar ook bij andere psychische klachten. Psychische klachten staan namelijk nooit op zichzelf. Ze kunnen te maken hebben met de situatie waarin iemand leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Relatietherapie is een erkende vorm van psychotherapie. Relatietherapie uitgevoerd door een lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie is een gespecialiseerde vorm van relatietherapie. De NVRG hanteert een kwaliteitsbewakingssysteem voor zowel leden als opleiders.

EMDR

Wanneer u een trauma meemaakt kan u daar erg veel last van hebben. Zo kan een trauma er onder andere voor zorgen dat u angstig wordt, u last krijgt van nachtmerries en dat het relaties met anderen nadelig beïnvloedt. Voorbeelden van traumatische ervaringen zijn: een misdrijf, ongeval of seksueel misbruik. De Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectief bewezen behandeling voor trauma. Met EMDR wordt door middel van snelle oogbewegingen de traumatische ervaring gereactiveerd met als doel afname van de angsten. Ook kan EMDR voor andere klachten effectief zijn, zoals een specifieke fobie, negatief zelfbeeld en chronische pijn. EMDR wordt aangeboden als een onderdeel van een gehele behandeling.

Narratief Exposur Therapie (NET)

Narratieve Exposure Therapie, afgekort “NET”, is een kortdurende behandeling, die specifiek is ontwikkeld voor de behandeling van PTSS, en vooral PTSS ten gevolge van meervoudige schokkende gebeurtenissen gedurende het leven. Bij NET staat de levensgeschiedenis van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn op de grond uitgelegd. Vervolgens wordt de levenslijn doorgewerkt met narratieve exposure en wordt een levensdocument opgesteld.

Mentalisation Based Treatment (MBT)

MBT is een therapie waarin je leert om jouw eigen acties, gevoelens en die van anderen te begrijpen. Het vermogen om te begrijpen waarom je nou juist doet wat je doet of waarom je nou eigenlijk boos bent noemen we mentaliseren. En mentaliseren kun je leren. Wanneer het je lukt om je eigen emoties, acties en ook die van anderen te begrijpen zul je zien dat je veel gemakkelijker in staat bent je emoties en gedrag op de juiste, maar zeker ook prettigere manier te uiten. Als jij dit doet, beïnvloed je anderen om je heen ook op een prettige manier. Hierdoor neemt de kwaliteit van je relaties toe. Uiteindelijk werkt wat jij leert tijdens de therapie door in je hele leven. De kwaliteit van je leven gaat er sterk op vooruit. Je wordt zelfbewuster, gaat je zekerder voelen, je stemming word stabieler, je krijgt weer vat op jouw leven waardoor je er een invulling aan kan geven die bij je past.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Cultuursensitieve therapie

Tijdens de behandeling is er altijd aandacht voor het culturele achtergrond van de cliënt. Elk persoon heeft een leerproces vanuit zijn of haar achtergrond. Om iemand en zijn of haar klachten beter te begrijpen is het belangrijk om de culturele achtergrond van die persoon te leren kennen.

Coachingtrajecten

Een coachingstraject kan iemand helpen om beter te kunnen functioneren op verschillende gebieden. Tijdens een coachingstraject kunnen verschillende methoden/middelen worden ingezet om de van te voren besproken doelen te bereiken. Dit kunnen verschillende behandelmethodes zijn zoals Cognitieve Gedragstherapie, oefeningen, etc.

Behandelvormen

Crisis 

Indien er sprake is van een crisissituatie kunt u tijdens kantooruren uw behandelaar of de praktijkhouder contacteren. Ook kunt u direct contact zoeken met uw huisarts. Buiten kantoortijden  richt u zich tot de crisisdienst en dienstdoende huisartsen bij de huisartsenpost.