Samenwerkingspartners

Samenwerkings-
partners

Psychologenpraktijk Yalcin hecht grote waarde aan samenwerking met andere relevante partijen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Omdat de praktijk zich binnen een huisartsenpraktijk bevindt wordt er nauw samengewerkt met de huisartsen in de gezondheidscentrum, de POH GGZ ers die ook tevens in verschillende huisartsenpraktijken werken. Daarnaast werkt de Psychologenpraktijk samen met huisartsen in de regio, bedrijfsartsen, (medisch) specialisten, collega psychologen/praktijken en gespecialiseerde GGZ.

In ieder geval wordt er intensief samengewerkt met:

  • Psychotherapie praktijk Okman
  • Huisartsenpraktijk Demirkiran
  • POH GGZ

Deze samenwerking bestaat uit:

  • afstemmend (telefonisch) overleg met (uw behandelend) huis-/arts of praktijkondersteuner (POH-GGZ);
  • het uitwisselen van intake-, voortgang- en eindrapportages; – het uitwisselen van vak gerelateerde kennis.