Ali Yalcin
Praktijkhouder en GZ-psycholoog

Mijn Achtergrond

Nadat ik ben afgestudeerd in de master kinder en jeugdpsychologie heb ik geruime tijd ervaring opgedaan in het behandelen van kinder- en jeugd problematiek, waarna ik mij ging oriënteren in het volwassenenproblematiek. Middels extra scholing zoals de Schematherapie, de Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, EMDR, Narratieve Exposure therapie en Mentalisation Based Therapie, heb ik mijn kennis verbreed. Momenteel ben ik deels werkzaam bij een tweedelijns GGZ instelling waar ik zowel eerstelijns (BGGZ) als tweedelijns (SGGZ) psychologische behandelingen aanbiedt voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Ik ben gekwalificeerd Gezondheidszorgpsycholoog met ervaring in verscheidene problematiek. Daarnaast heb ik tijdens mijn loopbaan deelgenomen aan allerlei projecten; het zij voor het opzetten, hetzij voor het uitvoeren ervan. Zo heb ik mij gaande weg ook gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met interculturele problematiek.